CRAFTMANS  YOKOHAMA

クラフトマンズヨコハマ

クラフトマンズヨコハマは 横浜を拠点に活動するクラフト作家グループ

Kazuyori Abe

Karuto Koubou (Yamaguchi)

Sachiyo Yajima

Maiko Yokote   

 

Shinobu Kiuchi

Fujiko Nose

 

Kanoko Yoshida

 

Teiko Kishi

Toshiko Hasegawa

Keiko Nagao

 

Syoko Ishikawa

Midori Yoneyama

 

Masako Yoshida

 

Tetsuya Fujikawa

Machiko Hosoi

Yoko Hirai